• تهیه نقشه های توپوگرافی در مقیاس های مختلف به روش زمینی
 • تهیه نقشه های کاداستر املاک واراضی
 • تهیه نقشه های راه ، راه آهن ، مترو وپیاده سازی مسیر راهها
 • تهیه نقشه های گاز رسانی شهری و بین شهری
 • تهیه نقشه های خطوط انتقال نیرو ، آب، نفت وگاز
 • تهیه نقشه­های ازبیلت سه بعدی
 • ترازیابی در درجات مختلف (1و2و3)
 • پیاده کردن نقشه های شهرک سازی و فرودگاهها
 • پیاده سازی و برداشت پروفیل از مسیر راه و راه­آهن
 • تعیین موقعیت نقاط زمینی با استفاده از دستگاههای دقیق تعیین موقعیت جهانی(GPS)
 • محاسبات شبکه و انجام انواع پیمایش­های مسطحاتی
 • جابه­جایی سنجی و تعیین میزان، سرعت و شتاب حرکت سازه­ها و تعیین روند حرکت با انجام اندازه­گیری­های دقیق و انجام محاسبات لازم به روش­های مختلف
 • کارتوگرافی نقشه ها و تهیه نقشه در انواع نرم­افزارها
 • محاسبات احجام و ترسیم مقاطع طولی و عرضی
 • تهیه و ترسیم نقشه­های تفکیکی
 • تهیه نقشه های عمق یابی در مقیاس های مختلف
 • عملیات اندازه گیری جزر و مد دریا

مشاهده سوابق کاری و پروژه‌های انجام شده