سامانه مدیریت زیرساخت رانا

سامانه مدیریت سازمانی املاک رانا

سامانه اطلاعات مکانی راهسازی-سامر

نقشه برداری با پرنده‌های بدون سرنشین

سامانه موبایل برداشت اطلاعات شبکه برق

کاتالوگ عمومی شرکت