سامانه مدیریت زیرساخت رانا با هدف کمک به سازمان‌های خدمت رسانی که متولی یک منطقه با زیرساخت‌های مختلف سطحی و زیرسطحی از جمله شبکه آب، برق، مخابرات، گاز، فاضلاب و راه‌ها و ساختمان‌ها و … می‌باشند از جمله شهرک‌های صنعتی، مسکونی و گردشگری، مناطق ویژه، بنادر، شهرداری‌ها و … در دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و توسعه بافته است و سه وظیفه اصلی مستندسازی مکانی اطلاعات، بازیابی و تحلیل و تفسیر اطلاعات را در هر سه فاز طراحی، ساخت و بهره‌برداری بر عهده دارد. این سامانه از سه بخش اصلی سامانه مرکزی، سامانه مویابل و سامانه واقعیت افزوده بهره‌برداری تشکیل یافته است و به صورت کلی وظایفی به شرح ذیل را به انجام می‌رساند.

  1. طراحی پایگاه داده، واسط کاربری و ابزارهای تحلیل و جستجوی اطلاعات با استفاده از ابزارهای داخلی در نرم افزار و یا استفاده از قایل متنی تنظیمات
  2. مستندسازی مکانی اطلاعات طراحی پروژه و تحلیل و کنترل عدم وجود تناقض در طراحی‌ها ( مثلا وجود لوله گاز در حریم پست برق)
  3. تحویل اطلاعات به درستی و بر اساس آخرین ورژن به پیمانکاران پروژه
  4. تحلیل و مقایسه اطلاعات ساخت و ازبیلت با اطلاعات طراحی و کنترل عدم وجود تناقض و اشتباه
  5. تحلیل و مقایسه اطلاعات ساخت و ازبیلت با اطلاعات با صورت وضعیت‌ها و کنترل تناسب خدمات انجام شده و بهای آن
  6. امکان کنترل پروژه به صورت سه بعدی و با لحاظ نمودن قیود زمان و مکان
  7. تحویل اطلاعات به بهره‌برداری شامل مکان و توصیفات مربوط به آن
  8. انجام عملیات بازدید دوره‌ای و تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها با استفاده از سامانه موبایل زیرساخت رانا
  9. استفاده از واقعیت افزوده مهندسی در بازیابی مکانی زیرساخت‌های مدفون در محل پروژه
  10. ثبت وقایع و اجتناب از قصور در انجام خدمات و یا دوباره‌کاری‌ها و نتیجتا صرفه‌جویی اقتصادی در روند پروژه

 

درخواست کاتالوگ محصول