هیئت مدیره

امین قره‌باغی
رئیس هیئت مدیره
صدرا صفویان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهدی رویایی
عضو هیئت مدیره

مدیران ارشد

سعید میربرون
مدیر تحقیق و توسعه
نسترن صابری
مدیر سنجش از دور و فتوگرامتری

 

واحد GIS و فن‌آوری اطلاعات

سید محمد جبلی
مدیر واحد GIS
محمد شاعری
کارشناس GIS
صبا دزیانی
کارشناس GIS
بهنام مرگان
کارشناس GIS
الهام طاهری
کارشناس GIS

 

واحد پروژه‌ها

بابک باباپور
مدیر نقشه برداری زمینی
الهه عربی
کارشناس نقشه برداری
نفیسه مسیبی ساری
کارتوگراف
وحید علیشاهی
مدیر پروژه
امیر بیگدلی
کارشناس فنی

 

واحد مالی و اداری

علیرضا ارجمندی آزاد
مدیر مالی و اداری
سینا نجفی
کارشناس مالی