سوابق کاری:

  • تهیه نقشه 1:5000 اطراف شهر محمودآباد به مساحت 30 کیلومتر مربع با استفاده از تصاویر WorldView 2
  • تهیه نقشه 1:5000 شرکت کشت و صنعت کارون به مساحت 55000 هکتار با استفاده از تصاویر WorldView 2
  • ساخت مدل رقومی زمین مسیر Soran-Choman منطقه اربیل، کردستان عراق با استفاده از تصاویر ماهواره ای استریو WorldView 2 و تهیه ارتوفتوی منطقه
  • بررسی نرخ بالاآمدگی زمین در محل گنبد نمکی مجاور با سایت پالایشگاه آفتاب در بندر چارک با بهره­گیری از تصاویر راداری (InSAR)

مشاهده خدمات واحد سنجش از دور