• انجام پروژه نقشه برداری صنعتی الکترو فیلتر شرکت سیمان آبیک
 • انجام پروژه نقشه برداری صنعتی کوره شرکت سیمان ایلام
 • پیاده سازی و اجرای عملیات اتصال Base Plate های یک سازه پیچ و مهره ای به فنداسیون
 • پیاده سازی و کنترل فونداسیون و محاسبه حجم عملیات خاکی چندین ساختمان از جمله ساختمان خانه تئاتر ، برج گذرنامه و ساختمان شرکت ماموت
 • پیاده سازی فوندانسیون و کنترل عملیات خاکی چندین ساختمان در شهر تهران (متناوباً)
 • کنترل عملیات نقشه برداری و دفتر فنی 4 بلوک آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 • پیاده سازی و کنترل اجرای یک سازه پیچ و مهره ای در بازار تهران
 • پیاده سازی فوندانسیون و کنترل عملیات خاکی چندین ساختمان در شمال تهران
 • کنترل عملیات نقشه برداری قطعه 5 پارک ولایت
 • کنترل عملیات نقشه برداری کمربندی رباط کریم
 • کنترل عملیات نقشه برداری و نظارت کارگاهی پروژه ساخت پالایشگاه پردیس عسلویه
 • کنترل عملیات نقشه برداری و مطالعات مربوط به پروژه ساخت بلوار 80 متری و 45 متری شهر جدید پرند
 • کنترل عملیات نقشه برداری مربوط به سایت 1000 واحدی شرکت توسار در فاز 8 پردیس
 • کنترل عملیات نقشه برداری مربوط به نظارت سایت فاز 8 پردیس
 • کنترل عملیات نقشه برداری و مطالعات مربوط به راه دسترسی سایت کوزو پردیس
 • کنترل عملیات نقشه برداری و مانیتورینگ فرونشست تونل صدر-نیایش
 • کنترل عملیات نقشه برداری پروژه محوطه سازی سایت 20000 واحدی کوزو در شهر جدید پرند

شرح خدمات نقشه‌برداری کارگاهی