الف-  پروژه‌­های توپوگرافی :

تهیه نقشه های توپوگرافی در مقیاس های مختلف به مساحت 25000 هکتار شامل:

 1. تهیه نقشه توپوگرافی از ایستگاه­های تقویت فشارخط لوله گاز عسلویه به آغاجری با مقیاس 500/1 در مناطق عسلویه، خرموج، برازجان و بهبهان
 2. تهیه نقشه توپوگرافی زمینهای زراعی منطقه سیاهکل در مقیاس 2000/1
 3. تهیه نقشه توپوگرافی از تقاطع مسیر آنتنی ورامین با مناطق شهری با مقیاس 1000/1 به مساحت 290 هکتار
 4. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 500/1 و منحنی تراز 25 سانتی­متر از سایت شهرک مهاجران شهر سمنان به مساحت 220 هکتار
 5. تهیه نقشه 2000/1 به صورت بلوکی از محدوده شهر نصیر آباد باغستان به مساحت 274 هکتار
 6. تهیه نقشه توپوگرافی از باند مسیر راه آهن همدان- سنندج با مقیاس 2000/1 به مساحت 1800 هکتار
 7. برداشت تقاطع غیر همسطح پادگان امام علی شهر یزد با مقیاس 1000/1 به مساحت 100 هکتار
 8. تهیه نقشه توپوگرافی از فازهای مسکونی 1،2و4 ارگ جدید بم با مقیاس 1000/1 به مساحت 440 هکتار
 9. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 500/1 از 5 تقاطع مسیر طرح پارس شمالی با جاده­های موجود به مجموع مساحت 140 هکتار
 10. تهیه نقشه توپوگرافی حریم رودخانه به عرض 200 متر و طول 25 کیلومتر با مقیاس 1000/1 در شهرستان هشترود
 11. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 500/1 و منحنی تراز 25 سانتی­متر از سایت شهرک مهاجران شهر سمنان به مساحت 220 هکتار
 12. برداشت نقشه توپوگرافی از مسیر جاده فرار نیروگاه اتمی بوشهر به طول 13 کیلومتر و به عرض 300 متر با مقیاس 2000/1
 13. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 2000/1 به عرض 100 متر از مسیر خط لوله انتقال آب سربندر- شادگان به طول 26 کیلومتر
 14. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 2000/1 به عرض 100 متر از مسیر جاده بوشهر- دلوار به طول 7 کیلومتر
 15. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:2000 به مساحت 120 هکتار سه راهی ثاراله به سمت ارزویه –استان کرمان
 16. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 2000/1 به عرض 100 متر از مسیر جاده شاهرود- میامی به طول 18 کیلومتر
 17. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 500/1 از 5 تقاطع مسیر طرح پارس شمالی با جاده­های موجود به مجموع مساحت 140 هکتار
 18. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1000/1 باند 200 متر محور طراحی شده بافت- حاجی آباد به طول 30 کیلومتر
 19. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 و باند 100 متر از 22 کیلومتر ابتدای مسیر مسیر طرح آزاد راه سیرجان-بندر عباس
 20. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 و باند 200 متر از 23 کیلومتر انتهای مسیر مسیر طرح آزاد راه سیرجان-بندر عباس
 21. تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:200 به مساحت 120 هکتار از معادن مس چاه موسی در شاهرود
 22. برداشت معدن چاه موسی در شاهرود با مقیاس 1:1000 و به مساحت 80 هکتار
 23. برداشت 260 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بناب
 24. برداشت تقاطع غیر همسطح سه راهی ورامین با مقیاس 5001:500 به مساحت 80 هکتار
 25. برداشت 1:1000 به باند 200 متر از جاده درجه 2 به طول 14 کیلومتر در شهر سلیمانیه عراق
 26. برداشت مسیر جاده هراز در محدوده آبشار پلور با اسکنر لیزری به طول 3 کیلومتر و عرض 400 متر
 27. برداشت 1:2000 از حدود 30 کیلومتر و برداشت 1:500 از چهار سایت تقاطعات در مسیر دسترسی سد رودبار لرستان
 28. تهیه نقشه 1:500 از محدوده تقاطع و پل کابلی در شهر رواندوز عراق به مساحت 300 هکتار
 29. تهیه نقشه 1:500 از محدوده تقاطعات راه­آهن کرمانشاه-خسروی با مجموع 300 هکتار
 30. تهیه نقشه 1:1000 از جاده سرویس پروژه راه­آهن میانه به طول 16کیلومتر
 31. تهیه نقشه 1:1000 از جاده ارومیه-تبریز به طول 23 کیلومتر
 32. تهیه نقشه 1:2000 از آزاد راه اصفهان – شیراز به طول 15 کیلومتر در قطعات مختلف
 33. تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 از جاده هراز در باندهای 300 و 400 متری به مساحت 120 هکتار
 34. تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 مربوط به طرح کنترل سیلاب مشرف به پالایشگاه بندر آفتاب به مساحت 700 هکتار
 35. تهیه نقشه توپوگرافی 1:500 از معدن سبزان فاریاب به مساحت 100 هکتار
 36. تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 از منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر به مساحت 4000 هکتار
 37. تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 از فاز توسعه شهرک صنعتی کوثر اشتهارد به مساحت 175 هکتار
 38. تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 از ایستگاه راه­آهن رودک تا درود به باند 300 متر و بطول 12 کیلومتر
 39. تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 از راه­آهن یزدگرد تا طبرکوه به باند 200 متر و بطول 51 کیلومتر
 40. تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 از واریانت­های راه­آهن یزدگرد تا طبرکوه به باند 500 متر و بطول 7 کیلومتر
 41. تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 از واریانت­های راه­آهن یزدگرد تا طبرکوه به باند 200 متر و بطول 6 کیلومتر
 42. تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 از مسیر کمربندی راه‌آهن یزد به باند 300 متر و بطول 42 کیلومتر

 

ب-  پروژه­‌های پیاده سازی و پیکتاژ مسیر:

انجام عملیات پیکتاژ و پروفیل برداری بطول 500 کیلومتر شامل:

 1. مسیر جدید بوشهر- دلوار به طول 147 کیلومتر
 2. پروژه راه آهن کرمانشاه – خسروی از نقاط مختلف به طول 60 کیلومتر
 3. باند جدید محور ماهشهر – هندیجان به طول 53 کیلومتر
 4. پروژه راه آهن غرب کشور از نقاط مختلف به طول 100 کیلومتر
 5. باند دوم جاده ارومیه – تبریز به طول 23 کیلومتر
 6. جاده بافت- حاجی آباد به طول 25 کیلومتر
 7. مسیر طرح جاده  شاهرود- میامی  به طول 27 کیلومتر
 8. مسیر راه آهن چادر ملو – اردکان به طول 20 کیلومتر
 9. مسیر کبودر آهنگ به شیرین سو در استان همدان به طول 37 کیلومتر
 10. مسیر طرح جاده ضیاءآباد-نیکوئیه به ظول 15کیلومتر
 11. مسیر طرح واقع در چوئبده به طول 13کیلومتر
 12. مسیر طرح اندیمشک-پل زال به طول 13کیلومتر
 13. مسیر جاده فرار نیروگاه اتمی بوشهر به طول 13 کیلومتر به روشRTK
 14. مسیر طرح وانا-گزنک در جاده هراز به طول 15 کیلومتر
 15. طرح جاده محلی به طول 8 کیلومتر در سلیمانیه عراق
 16. پروژه مسیرهای شهرک دارویی برکت در کردان کرج به طول 15 کیلومتر
 17. پروژه راه­آهن درود – خرم آباد به طول 47 کیلومتر
 18. پروژه آزاد راه اصفهان – شیراز به طول 15 کیلومتر
 19. پروژه راه­آهن گرگان-مشهد به طول 130 کیلومتر (قطعه 2)
 20. پروژه محور کنار گذر شوشتر بطول 12 کیلومتر
 21. پروژه خیابانهای شهرک صنعتی کوثر اشتهارد به طول 12 کیلومتر
 22. میخ‌کوبی تقاطع امام حسین شهرستان شوشتر به طول 8 کیلومتر
 23. میخ‌کوبی تقاطع ورودی شهرستان برازجان به طول 9 کیلومتر
 24. میخ‌کوبی تقاطع آزادراه اصفهان شیراز با جاده قدیم به طول 7 کیلومتر

 

ج-  پروژه‌­های بهسازی مسیر :

انجام عملیات بهسازی مسیر بطول 320 کیلومتر شامل:

 1. انجام عملیات نقشه برداری جهت بهسازی محور هندیجان- دیلم به طول 53 کیلومتر
 2. برداشتRTK ریل راه آهن به طول 40 کیلومتر در محدوده شهر زنجان
 3. برداشت RTK ریل راه آهن به طول 40 کیلومتر در محدوده شهر کرج
 4. برداشت کینماتیک وضع موجود محور ماهشهر- هندیجان به طول 40 کیلومتر
 5. انجام عملیات نقشه برداری جهت بهسازی محور بافت- حاجی آباد به طول 30 کیلومتر
 6. انجام عملیات نقشه برداری جهت بهسازی محور کبودر آهنگ- شیرین سو به طول 40 کیلومتر
 7. انجام عملیات نقشه برداری جهت بهسازی باند فرودگاه شهید دستغیب شیراز
 8. انجام عملیات نقشه برداری جهت بهسازی محور معادن اولنگ به طول 13 کیلومتر
 9. انجام عملیات نقشه برداری جهت بهسازی محور ضیاء آباد-نیکوئیه به طول 51 کیلومتر
 10. انجام عملیات نقشه برداری جهت بهسازی محور کنار گذر شوشتر بطول 12 کیلومتر

 

د-  پروژه­‌های کاداستر و تفکیک :

تهیه نقشه های کاداستر و تفکیکی در مقیاس های مختلف به مساحت 5000 هکتار شامل:

 1. تهیه نقشه کاداستر زمینهای زراعی منطقه سیاهکل در مقیاس 1:2000
 2. تهیه نقشه کاداستر زمینهای زراعی استان یزد در مقیاس 1:2000
 3. انجام عملیات تفکیک زمینی به مساحت 7 هکتار به 220 قطعه جهت شهرک سازی در شهریار
 4. انجام عملیات تفکیک زمینی به مساحت 1 هکتار واقع در جاده قدیم کرج
 5. برداشت و تفکیک زمینی به مساحت 3 هکتار در منطقه لواسان
 6. تعیین موقعیت جهانی نقاط شبکه ، برداشت ،تفکیک و پیاده سازی قطعات شهرک مروارید اندیشمندان
 7. تهیه نقشه کاداستر زمینهای مجاور جاده بافت به حاجی آباد – 60 هکتار
 8. تفکیک و پیاده سازی 1100 قطعه – تعاونی مسکن فرهنگیان (پاکدشت ، ورامین)
 9. تفکیک و پیاده سازی 15 قطعه – تعاونی مسکن مهر (پرند)
 10. تهیه نقشه کاداستر زمینهای مجاورسه راهی ثاراله به مساحت 120هکتار

 

ه-  پروژه­‌های پروفیل برداری :

 1. پروفیل برداری مسیر های روستایی در شهرستان­های سراب و قره چمن
 2. پروفیل برداری با مقیاس ارتفاعی 100/1 از معدن خاک رس رودخانه خطیر کوه به طول 7 کیلومتر

 

و-  پروژه‌­های متفرقه :

 1. پیاده سازی محل گمانه های مسیر جاده فرار نیروگاه اتمی بوشهر به روش RTK
 2. انجام پروژه میکروژئودزی مربوط به کنترل زمین لغزش- اسفراین
 3. انجام پروژه میکروژئودزی مربوط به کنترل زمین لغزش- الموت
 4. انجام پروژه میکروژئودزی مربوط به کنترل زمین لغزش- زنجان
 5. انجام پروژه میکروژئودزی مربوط به کنترل زمین لغزش- رشت
 6. انجام پروژه میکروژئودزی مربوط به کنترل تغیرات گود سازه زیرزمینی شرکت محور ماشین

 

ز-مهمترین پروژه‌های شبکه:

انجام شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی بطول 2000کیلومتر شامل:

 1. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارکهای مسیر راه در دست احداث سیرجان به بندرعباس در طول 300 کیلومتر2.
 2. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارکهای مسیر راه آهن در دست احداث کرمانشاه به خسروی در طول 270 کیلومتر
 3. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارکهای مسیر راه آهن در دست احداث درود به خرم آباد در طول 50 کیلومتر
 4. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارکهای مسیر راه در دست تعریض و ایجاد رمپ ارومیه به پل شهید کلانتری دریاچه ارومیه در طول 30 کیلومتر
 5. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارک برای تهیه نقشه کشت و صنعت کارون به مساحت 62500 هکتار
 6. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارک برای تهیه تقاطعات محمود آباد به مساحت 2500 هکتار
 7. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارکهای مسیر راه در دست احداث سد رودبار الیگودرز در طول 70 کیلومتر
 8. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارک برای تهیه نقشه شهرک صنعتی شمال استان بوشهر به مساحت 4000 هکتار
 9. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارک برای تهیه نقشه شهرک صنعتی فاز توسعه اشتهارد به مساحت 170 هکتار
 10. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارک برای پیاده­سازی و میخکوبی مسیر راه­آهن گرگان- مشهد در طول 130 کیلومتر
 11. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارک برای تهیه نقشه راه­آهن یزدگرد- طبرکوه در طول 52 کیلومتر
 12. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارک برای کاربردهای آب و فاضلاب در سطح مناطق دو و شش شهر اصفهان و فولادشهر به مساحت تقریبی 20000 هکتار
 13. ساخت، نصب و پیمایش بنچ مارک برای تهیه نقشه در مسیر خط لوله C2+ از پالایشگاه پارسیان به پتروشیمی مبین در هر سه واریانت در طول 140 کیلومتر

 

ح-پروژه‌های خط لوله نفت و گاز:

 1. مسیریابی، برداشت زمینی پروفیل طولی 10000/1 و تقاطعات 200/1 و ترسیم و محاسبات احجام در حدود 20 کیلومتر از مسیر خط لوله C2+ از پالایشگاه پارسیان به پتروشیمی مبین
 2. برداشت زمینی پروفیل طولی 10000/1 و تقاطعات 200/1 و ترسیم و محاسبات احجام در حدود 15کیلومتر از مسیر خط لوله صادرتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس

 

ح-برداشت اطلاعات مکانی و ورود به پایگاه داده :

 1. برداشت اطلاعات مکانی 12000 منهول و شیر و سایر تأسیسات آب و فاضلاب در محدوده منطقه 6 آبفای شهر اصفهان
 2. برداشت اطلاعات مکانی 10000 منهول و شیر و سایر تأسیسات آب و فاضلاب در محدوده منطقه 2 آبفای شهر اصفهان
 3. برداشت اطلاعات مکانی 8000 منهول و شیر و سایر تأسیسات آب و فاضلاب در محدوده شهر فولادشهر

 

مشاهده شرح خدمات نقشه‌برداری